Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов получи отличието
„Цялостен приносзаразвитиетонаНСОРБ"на членовенаУСиКС,коитосав
ръководнитеиконтролниорганина Националното сдружение на общините в
Република България /НСОРБ/над3мандата. Отличието бе връчено от Донка
Михайлова - кмет на Община Троян и заместник-председател на УС на НСОРБ
на официална церемония организирана по повод 25 години от създаване на
сдружението и проведена на 11.12.2021 г.