Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов предлага създаването на работна група, включваща експерти от три министерства - на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството и на земеделието и храните, както и на представители от Парламентарната комисия по околната среда и водите, НП „Централен Балкан“ и сдружение „Калоферски стопани“. Това съобщиха от пресцентъра на общината. В рамките на 45-60 дни, работната група трябва да излезе с доклад с предложения за промени в действащото законодателство и в Плана за управление на НП „Централен Балкан“ по отношение на проблемите, които бяха поставени за решаване от калоферското сдружение и местната общност.

Припомняме, че на работна среща вчера с ръководството на дирекцията "Централен Балкан" и местната власт, жителите на Калофер обобщиха няколко искания за отмяна на подадената информация към Държавен фонд „Земеделие“ /по системата ИСАК/ за забрана върху частните имоти в границите на НП „Централен Балкан“ в землището на Калофер до изясняване на проблема със собствеността, премахване на ограниченията за движение на МПС по държавните и общински пътища в землището на Калофер, наложени от НП „Централен Балкан“, а при евентуални бъдещи намерения за ограничения ръководството на парка задължително да ги съгласува с община Карлово и АПИ и да бъде създадена гъвкава система за определяне сроковете за пашуване.

Сред другите искания на местните жители са определяне попадащи в резерватите водоеми, до които да е осигурен достъп за водопой на всички стада и представител на сдружение „Калоферски стопани“ да бъде включен в Консултативния съвет към Директора на НП „Централен Балкан“.

„Като кмет на община Карлово предлагам в най-кратки срокове, до началото на септември да бъде създадена работна група. Изразявайки пълната готовност за съдействие от страна на община Карлово, ще поискам работната група да се произнесе и по въпроса проблемите в чии компетенции са и с какво конкретно общинското ръководство на Карлово може да помогне“, посочи кметът на общината по време на срещата в Калофер. Той каза, че ще запознае с предложението си министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието, храните и горите, Председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите и народни представители от Пловдивска област.