Представители на 12 фирми от България представиха възможностите за производство, доставка и усъвършенстване в страната ни на продукти за отбранителната индустрия.
България бе сред страните, които бяха във фокуса на интереса и поради институционалната подкрепа от страна на Министерството на икономиката.
Сдружение “Българска отбранителна индустрия" изказва персонална благодарност на министъра на икономиката Даниела Везиева, която участва в откриването на престижния форум и представи възможностите на българската индустрия по време на официалните си срещи.
СБОИ нееднократно е подчертавало, че военно-промишлената индустрия е структуроопределяща за българската икономика и институционалната подкрепа за сектора е много важна за бъдещето му конкурентно и устойчиво развитие.
В рамките на „EDEX 2021“ бяха представени повече от 400 изложители от целия свят, а очакванията на организаторите са форумът да бъде посетен от над 30 хиляди посетители.