Основният въпрос, който ще бъде обсъден по време на Консултативния съвет е какви конкретни мерки може да бъдат предприети, така че да се гарантира безопасността на работниците по време на кампанията по прибиране на розовия цвят, съобщи председателят на Професионалната асоциация на розопроизводителите Христо Николов. Преди няколко дни членовете на асоциацията обявиха минимална цена от 3 лева за кг розов цвят, под която няма да се съгласят да берат и за продават на преработвателите ценната суровина.

“За цена под 1 лв./кг хората отказват да влязат в градините си – никой не желае да рискува живота си в условията на извънредно положение. Цената, която розопреработвателите фиксират – 1,80- 2,00 лв./кг, категорично се отхвърля от розопроизводителите като оправдаваща провеждането на кампания 2020 година в условията на извънредно положение!”, коментира Петър Симеонов, член на Управителния съвет на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България.

Цената, която розопроизводителите очакват и считат за необходимо условие за провеждане на кампания е 3 лв., тъй като подсигуряването на безопасността на хората и техните семейства е свързана с допълнителни разходи, допълни Симеонов.