Младежки център Карлово започна с обученията на учениците по проекта "Млади дигитални лидери", финансиран от Гугъл. Първите 150 младежи от СУ "Васил Левски" бяха разделени интерактивно, с цветовете на Гугъл на пет групи от по 30 ученика, в пет обучителни сесии. Те трябваше да открият фалшиви и пристрастни новини и да се научат как да реагират на онлайн езика на омраза. Част от обучението на учениците бе и да се научат как да разберат да защитават своите и правата на другите онлайн, значимостта от даването на съгласие за качване, споделяне и постване на онлайн съдържание. В последната сесия младежите научиха за силата на младежта и как те може да инициират кампании за значими обществени каузи.
Една от групите дори е успяла да заснеме кратък клип с послания за разчупване на стереотипите. От Младежки център Карлово изразиха увереност, че младите хора имат потенциал да станат дигитални лидери, които ще увличат своите връстници и така ще допринесат за по-положителна и безопасна интернет среда, в която ефективно да комуникират без обиди и стереотипизиране на различни групи. Следващите обучения на младежи ще бъдат в СУ "Христо Проданов" и ПГ "Генерал Заимов" Сопот.