Зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова е обсъдила с кмета на община Карлово Емил Кабаиванов въпроси свързани със средното образование, съобщиха от пресцентъра на общината. По време на работната среща са били дискутирани перспективите за развитие на професионалното образование на местно ниво, както и възможностите образователното министерство да финансира спортните бази на училищата в района.
След срещата с кмета, зам.-министърът е посетил детските градини „Първи юни“ и „Гина Кунчева“, тъй като в тях децата се възпитават по метода на Мария Монтесори. Екипът на „Първи юни“е представил цялостната работа на градината по иновативния метод. Обстойно е било обсъдено каква е проектната работа в детската градина и успешното прилагане на приобщаващото образование.
ДГ „Първи юни“ участва във всички дейности на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който допълнително са назначени специалисти, които подпомагат работата с деца със специални образователни потребности.