Общинският кмет Емил Кабаиванов даде отговор на питането на съветниците от БСП Манол Манолов и Пламен Славов каква документация се съхранява в администрацията за изграждането и узаконяването на газопреносната мрежа на Карлово.
"В община Карлово се съхранява единствено одобрената проектна документация с издадени разрешения за строеж за част от газопреносната мрежа на града, останалата документация следва да бъде съхранявана от Карловогаз ООД", посочи кмета. От БСП призоваха председателя на местния парламент да свика временната комисия, за да разгледат въпроса свързан с документацията.
Общинският съветник Стоянка Кръстева от БСП постави второто питане към кмета Емил Кабаиванов свързано с възникнал проблем с достъпа до "вилната зона" в местността "Старите лозя" в Сушица и какви мерки е предприела общината за решаване на проблема и опазване на общинската собственост. Кабаиванов посочи, че са изпратили писмо с искане жалбоподателя да предостави още необходими документи и информация, а след това жалбата ще бъде подробно разгледана.
По време на заседанието управителите на карловската болница, Медицински център I и на общинския стол запознаха съветниците с годишните финансови резултати на дружествата.
Председателят на местния парламент Теодор Шойлеков оттегли от дневния ред докладната записка за удостояване със званието "Почетен гражданин" посмъртно на арх. Лиуза Тодорова.