Първото заседание на новия Общински съвет в Карлово премина емоционално. Опозицията отправи призив за нов модел на работа като се загърбят политическите пристрастия, от мнозинството отговориха на опозицията, че не започват добре. Паралелно с изказванията от трибуната на ОбС, в залата имаше изказвания от място на присъстващи представители на администрацията и местен лидер на политическа партия.
Въпреки емоциите и дебатите по единствената точка в дневния ред, се взе решение за създаване на временна комисия, която да изготви проект за правилник за организацията и дейността на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съставът на комисията също бе избран - Тошко Стоев, Пламен Славов, Светлозар Янков, Андон Андонов, Джемил Караали, Цветелина Раленекова.