Общинският кмет Емил Кабаиванов предложи на общинския съвет да вземе решение да бъде изтеглен лихвен заем в размер на 50 хиляди лева, за да може със средствата да се погасят задълженията на стола към НАП. Управителят на търговското дружество Пенка Колева посочи, че столът е натрупал задължения за над 100 хиляди лева при предишните ръководители. Към настоящия момент общинският стол дължи на държавата около 50 000 за осигуровки и ДДС. Колева каза, че няма обяснение какво точно се е случило, най-вероятно става въпрос за злоупотреби и заради това тя е завела дело срещу предишната управителка. В момента в стола се хранят около 250 човека на ден.
Докладната записка относно определяне на гласуване на проекто-решения в предстоящо Общо събрание на дружеството "Карлово газ", в което община Карлово има 34 % участие, предизвика разгорещени дебати и емоции по време на заседанието на местния парламент. След като докладва кмета Кабаиванов, думата бе дадена на адвоката на мажоритарния собственик в "Карлово газ". Тя изнесе данни, че в качеството си на управител Пламен Павлов е източил дружеството. Търговският директор на Си Ен Джи заяви, че "Карлово газ" е ограбено, а Общинският съвет защитава нечии интереси. Той напусна залата, след което сесията бе прекратена, за да може да се проведе заседание с постоянните комисии при председателя на ОбС Теодор Шойлеков. След 15 минутна почивка сесията продължи нормално, а правната комисия се обедини около решение, с което упълномощи кмета Кабаиванов да представлява Общината в Общото събрание на „Карлово газ“. Те му възложиха за изпълнение решението си за начина на гласуване.
Питанията от общински съветници, които до този момент бяха под точка първа точка в дневния ред, бяха гласувани от мнозинството да станат предпоследна точка. Въпроси към общинския кмет поставиха съветниците д-р Иван Моллов, д-р Диана Стайкова, инж. Манол Манолов и Тодор Диклиев. В началото на заседанието клетва положи новоизбраният кмет на Столетово Мирлослав Колев.