Съветниците от ВМРО-БНД излязоха с декларация относно напускането на ген. Димитър Шивиков от тяхната група в началото на редовното заседание. То продължи с питания към кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов. От ВМРО и БСП поставиха въпросите за обществения превоз, кога ще започне да функционира автогарата, има ли назначени хора, колко средства и за какво са изразходвани до момента. Зам.-кметът Антон Минев посочи, че няма назначени хора, тъй като автогарата още не функционира и към настоящия момент са вложени около 150 000 лева. Кметът Кабаиванов съобщи, че автогарата ще заработи от 1-ви септември.

Местният парламент прие годишните финансови отчети на карловската болница, Медицински център 1 и на общинския стол. Управителят на МБАЛ "Д-р Киро Попов" д-р Христо Пелев отбеляза, че приходите на лечебното заведение за 2019-та възлизат на стойност около 4 624 000 лева, а разходите са 4 486 000 лева.

"Слабите места са по капиталовите разходи. Всички тръби са за смяна, по енергийна ефективност, инфекциозното отделение е за ремонт. Количествено стойностната сметка е предоставена на общината", каза д-р Пелев. Той предложи да бъде организирана широка кръгла маса по повод навършването на 140 години от създаването на болницата тази година, за да се обсъдят проблемите. Медицинският център 1 отчете печалба от 14 000 лева за миналата година.

По време на заседанието мнозинството съветници взеха решение и да бъде поет краткосрочен дълг в размер на около 2,4 млн.лева за реализиране на проекта за компостиращата инсталация.

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов докладва за прекратяване на членството на общината в Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Карлово". Той посочи, че за заради бездействието през тези 9 години няма никакви резултати и са пропуснати възможности да бъдат реализирани проекти за кметствата, малкия и средния бизнес в размер на около 20 млн.лева.

От БСП поискаха да се даде думата на председателя на МИГ Румен Стоянов. Мнозинството обаче не прие това предложение. Тогава общинския съветник Пламен Славов коментира, че причината да няма нито един реализиран проект, са многократните спънки на общината. Съветникът Иван Иванов от ГЕРБ каза, че Румен Стоянов нито веднъж не се е обърнал към тях да каже, че администрацията спъва дейността на МИГ-а.
В почивката Стоянов даде изявление пред журналистите като коментира, че няма да подаде оставка и, че няма как да бъде създадена нова местна инициативна група.

Вижте разширения репортаж от сесията: