Кои са собствениците на ВЕЦ-ове в Община Карлово, какъв воден ресурс използват за произвеждането на ел.енергия и от къде е водовземането, попита общинският съветник д-р Иван Моллов. Питането му до кмета Кабаиванов бе във връзка с приета наскоро програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници биогорива за периода 2020-2023-та година и по-специално за ВЕЦ-овете в общината. В отговор, общинският кмет каза, че ВЕЦ-а във Васил Левски е държавна собственост, а другите два в Розино са частна собственост.
"Община Карлово се е обърнала към компетентните органи за установяване на количествата използван воден ресурс за производството на ел.енергия. След получаване на информация ще бъде предоставена на следваща сесия на местния парламент", посочи Кабаиванов.