Веска Ненчева: Предложеният Закон за маслодайната роза ще заличи поминъка на малките и средни розопроизводители Според народния представител Веска Ненчева след броени седмици започва розоберът в карловския край, но така предложения Закон за маслодайната роза няма да защити интересите на малките и средни розопроизводители.
"Преди година застанах до малките и средни розопроизводители в протеста срещу ниските цени и отказа на преработвателите да изкупуват набрания цвят. Бях на срещите в МЗГХ, задавахме с колеги въпроси на парламентарен контрол в залата на Народното събрание. Организирах среща в Карлово с членове на Комисията по земеделие и храни към Народното събрание, на която имаше конкретни предложения от розопроизводителите. Застанах зад исканията им за помощ и гаранция от държавата чрез Закон. Да, Закон за розата е необходим! Дни преди кампанията предложение за Закон вече има, но той е санкциониращ и репресивен за тези, които го поискаха", коментира за KarlovoPress.com депутатът Веска Ненчева. Тя посочи, че министерството на земеделието, горите и храните не се е съобразило с нито един от интересите на малките и средни розопроизводители. По думите на Ненчева така предложения Закон ще изостри отношенията между големите и малките и средни розопроизводители.
"Ако Народното събрание приеме Закона в този вид, влизайки в сила веднага след обнародването му в Държавен вестник, чрез тежкия административен режим се отнема възможността на стопаните да обработват малките розови градини", каза Ненчева и заяви, че предстои създаване на регистри за производителите на розов цвят, на розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, но въпроса според нея е: Направи ли си труда някой от МЗГХ предварително да разбере колко семейства отглеждат малки и средни розови градини в района на Подбалкана, защото е факт, че за много семейства, отглеждането на маслодайната роза е единственият начин да закърпят годишния си бюджет.
На второ място, според Веска Ненчева законът предвижда изключителен контрол. Седем структури ще осъществяват контрол: Министерство на земеделието, храните и горите; Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; Българска агенция по безопасност на храните, в т.ч. и Областните дирекции; Областни служби „Земеделие“, в т. ч. и общински подразделения; Институт по розата и етерично-маслените култури към Селскостопанска академия; Районна здравна инспекция; Кметове на общини. Безпрецедентен контрол в българското и европейско законодателство. "Въпросът е обаче: Разбират ли творците на проект за Закона, че розовият цвят се бере, предава и веднага се преработва. Розов цвят НЕ МОЖЕ да се съхранява! ", коментира народния представител от БСП.
Позицията на левицата е, че законът носи сериозна административна тежест за производителите на розов цвят, тъй като контролът е съчетан с с още по-сериозни администартивнонаказателни разпоредби. Ако производител не е вписан в регистъра, рискува глоби от 500 лева до 5000 лв.
В допълнителните разпоредби на Закона се предвиждат райониране на производството на рози и съответно като резултат гарантиране на защитеното географско указание „Българско розово масло“, но според Ненчева районирането ли е панацеята за развитие на сектора.