В Столетово преминаха към гласуване с хартиени бюлетини В РИК 17 бе получен сигнал от упълномощен представител на коалиция, в който се излагат твърдения, че устройството за машинно гласуване, ситуирано в секция № 17130065, в с. Столетово, Община Карлово, е повредено, като се излага, че проблемът не е бил отстранен своевременно, както и че не са предприети действия за преминаване към гласуване с хартиена бюлетина. Твърди се, че гласоподавателите не могат да упражнят правото си на глас, както и, че има струпване на хора пред посочената секция.

Във връзка с описаната ситуация, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски прие Решение № 280/11.07.2021г., с което бе дадено разпореждане за преустановяване на машинното гласуване и преминаване към такова с хартиена бюлетина.

Предвид горното, действията, описани в сигнала, са своевременно предприети, като нарушение на Изборния кодекс не се установява, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.20, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски,

реши, че не се установяват нарушения по сигнала на упълномощения представител.