Няма струпване на избиратели пред секциите в Карлово и Сопот към настоящия момент. По закон изборният ден приключва в 20.00, но ако към този час пред секциите има гласоподаватели те ще могат да упражнят правото си на глас. Няма нови жалби и сериозни нарушения в трите общини Карлово, Сопот и Хисаря.
Избирателната активност към 19.00 часа в община Карлово е 53 %, като за населените места е 62 %, а за Карлово - 45%.