Три са постъпилите жалби,  по които се произнесе ОИК Карлово до 15.30 часа Общинската избирателна комисия в Карлово се е произнесла по три жалби до 15.30 часа. Едната е за липсващ кандидат за общински съветник на указателното табло пред всички секции в общината, другата е за прекратяване на правомощията на членове на СИК, които не са се явили до 8.00 часа на изборния ден, третата жалба по която се произнесе ОИК е прекратяване на правомощията на председателя на СИК в Марино Поле, тъй като била съпруга на кандидат за общински съветник.