" В условия на извънредно положение заради COVID 19 и неясното финансово бъдеще на общината, е недалновидно да се поема нов дълг за консервация и реставрация на три туристически обекта, тъй като общината има и други кредити, които трябва да обслужва", каза председателят на групата съветници от БСП Карлово инж. Манол Манолов по повод докладната записка на кмета д-р Емил Кабаиванов за поемането на дългосрочен дълг.

" Считаме, че приоритет трябва да бъдат здравеопазването и образованието в общината, защото в условия на криза ще има нужда от допълнителни средства, освен тези, които държавата делегира. Затова смятаме, че ще бъде необходимо да се актуализира бюджета на община Карлово", коментира още инж.Манолов.

Вижте целият текст на декларацията с позицията на групата съветници:

ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП – КАРЛОВО
Относно: Внесено предложение в Общински съвет – Карлово от кмета на
общината Емил Кабаиванов за поемането на нов дългосрочен общински дълг
Ние, общинските съветници от БСП, сме длъжни да информираме жителите
на общината за внесения проект за решение за поемане на нов дългосрочен
дълг от община Карлово в размер на 1187564 лв. за съфинансиране на
проект „Консервация, реставрация и експониране на туристическа
инфраструктура в община Карлово“.
Разтревожени сме от липсата на публичност и прозрачност при стоварването
на нова финансова тежест в дългосрочен план върху всички жители на
община Карлово.
На заседанията на комисиите в Общинския съвет управляващото мнозинство
около ГЕРБ и СДС подкрепиха предложението на кмета на общината, без да
се съобразяват с тежката криза, в която се намираме и която от здравна и
социална преминава в икономическа и финансова.
Ние не подкрепяме направеното предложение, защото смятаме за
недалновидно, в условия на очертаващ се натиск върху бюджета, очакваните
последици от пандемията и наличието на други кредитни задължения на
общината, да се предприемат подобни неоправдани действия.
Ние считаме, че чрез общинския бюджет приоритетно трябва да бъде
обезпечено функционирането на системите на здравеопазването,
образованието, социалните дейности, подкрепата за местния бизнес и
икономическото развитие на района.
Затова предлагаме акцент в следващите решения на Общинския съвет и
Общинската администрация да бъде актуализирането на бюджета на Община
Карлово за 2020 година с оглед на посочените от нас приоритети!
За групата общински съветници от БСП в Общински съвет – Карлово:
инж. Манол Манолов, председател на групата