Семко Семов е най новият общински съветник в Общински съвет Карлово. Той положи клетва на редовно заседание на местния парламент, след като Пламен Славов бе назначен за зам.-министър на културата в служебното правителство.

Сесията започна с питания към кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов от общинските съветници Стефка Савова и Сребра Атанасова. Савова отправи питане по какви критерии се отпускат бройките за временна заетост по населените места и уведомени ли са кметовете, а Атанасова постави няколко въпроси свързани с косенето на зелените площи на улиците "Парчевич" и "Бузлуджа" в Карлово и поддържането на спортните площадки.

Общинският кмет даде обстоятелствени и подробни отговори като отбеляза, че зелените площи се косят по план, а приоритетно са площадите и някои улици.

"12 косачи и събирачи се грижат за зелените площи в града. Това са възможностите към момента. В новия бюджет ще предложа да има средства за заплати на още 2 бригади по 6 души и 2-ма шофьори на камиони и 1 ръководител. Допълнително ще бъде закупена косачка, която се монтира на трактор. Другата седмица предстои да започне косене във Военно градче и района на парк "Водопад". Спортната площадка бе ремонтирана, но е изпочупена от нашите мили съграждани. Знаете, че през последните години бяха поставени много детски и спортни съоръжения както в града, така и в населените места на Общината", каза Кабаиванов.

Относно питането на общинския съветник Стефка Савова, кметът каза, че по програмата за временната заетост са имали предвид да има назначен по 1 човек във всяко населено място, а в по-големите и по 2-ма, но той припомни, че бройките се одобряват от областните служби по заетост.

"За следващата година реших на всички кметства над 1 000 души да отпусна по 1 общ работник. Близо 100 000 лева ще ни струва на годишна база. На малките населени места половин щат, за да е справедливо. От догодина кметствата минават на самостоятелни бюджети и местните управници сами ще може да решават дали ще имат секретар или общ работник, и.т.н.", обясни Кабаиванов.

На заседанието бяха приети годишните финансови отчети на МБАЛ „Д-р Киро Попов“, Медицински център 1, и Общинския стол за миналата година, както и важна програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Общината.
Общинският съвет взе решения и за провеждане на конкурси за възлагане управлението на болницата в Карлово и на Медицинския център.
Обсъдени и гласувани бяха докладни записки, свързани с актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година.