Парламентът прие на първо четене промени в ЗМСМА за по-голяма независимост на кметствата от общините С промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация се предлага усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща правомощията на общинските съвети, кметовете на общини и кметовете на кметства по съставянето и изпълнението на общинските бюджети, предаде агенция Фокус. Въвежда се задължение на общинския съвет при приемане на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата. Предвижда се кмета на общината своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата. Промените в ЗМСМА ще дадат възможност когато се финансират обекти на територията на кметствата или оправомощени от тях лица да участват в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Според вносителите от Министерски съвет измененията ще гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметствата и ще засилят личната отговорност на кметовете на кметства при разходване на одобрените по бюджета разходи на общината.
Припомняме, че реакцията на парламента идва след поредица от срещи на председателя на Националното сдружение на кметове на кметства Румен Стоянов и кметове от страната с всички заинтересовани институции в държавата, в това число Президенство, Омбудсман Правителството и всички парламентарно представените партии. В края на миналата година кметовете на малки населени места заявиха, че излизат на протест пред Министерски съвет, ако исканията им не бъдат чути. Тогава светкавично премиера Бойко Борисов насрочи среща с кметовете, за да се запознае с исканията им. Едното от тях бе именно за по-голяма финансова независимост от общинските кметове.