Омбудсманът Мая Манолова е изпратила своето становище до председателя на Народното събрание и парламентарната комисия по бюджет и финанси, като изразява категоричната си позиция по засегнатите проблеми от кметовете на кметства да станат първостепенни разпоредители с бюджетните средства, информира за KarlovoPress.com председателят на на Националното сдружение на кметове на кметства Румен Стоянов. Той посочи, че позицията на омбудсмана е, че следва кметовете на кметства да бъдат поставени в положение на равнопоставеност по отношение на възможността всеки от тях да бъде разпоредител на бюджета с по-ниска степен в рамките на делeгирания общински бюджет. Манолова е изразила надежда, че при разглеждането и гласуването на законопроекта народните представители ще съобразят изложените аргументи и мотиви и няма да допуснат да се създадат предпоставки за нарушаване на граждански права.