Общинският съвет на СОСЗР Карлово с обръщение към своите членове Във връзка с предстоящите местни избори, общинския съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва изказва своята благодарност на всички общински администрации, с които е работил съвместно от възстановяването на организация през 2005-та до сега. В обръщението към своите членове се посочва, че благодарение на взаимодействието с общинските администрации са успели да реализират всички планирани съвместни мероприятия от календарния план на забележителните дати и събития. СОСРЗ призова към активност на предстоящите местни избори и да се гласува за членовете на СОСЗР, издигнати за кметове на община Карлово, за кметове на населени места и за общински съветници. Организацията призовава и да се гласува за тези от издигнатите кандидатури, които най-добре отговарят на лични предпочитания на всеки един, по съвест и симпатии.