Председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров свиква извънредно заседание заради искане на общинския кмет Емил Кабаиванов да бъде взето решение да бъде направена заявка за безлихвен заем от централния бюджет с цел финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие“ за проект“Реконструкция на отсечка от общински път Карлово – Дъбене – Войнягово“. Освен по тази точка, Емил Кабаиванов ще докладва и за определяне на нов управител на КарловоГаз по предложение на общината.