Председателят на ОБС на БСП Карлово и председател на групата общински съветници в местния парламент Манол Манолов алармира на пресконференция, че с така приетия бюджет от мнозинството съветници, общината може да натрупа нови просрочени задължения през тази година. Той посочи, в кои параграфи на бюджета има заложени повече средства и коментира, че въпреки кредита, който общината изтегли в размер на 5 млн.лева, за миналата година има натрупани нови просрочените задължения. Общинският съветник Пламен Славов каза, че банковият заем е усвоен и средствата са отишли за погасяване на просрочени задължения за външни услуги и други дейности, които включват материали, текущ ремонт, капиталови разходи, храна, работно облекло, постелен инвентар и др. От БСП алармираха, че общината има стари задължения в размер на близо 1,8 млн.лева към РИОСВ и изразиха съмнение, че справката, която общината подава към финансово министерство, не е същата, която администрацията предоставя на Общинския съвет. Вижте пълен запис на пресконференцията на ОБС на БСП Карлово: