Избор на зам.-председатели на Общински съвет Карлово, приемана не правилник за организацията и дейността на местния парламент и избор на постоянни комисии към него, са първите три точки в проекта за дневен ред на предстоящото заседание на новия ОбС. Освен това кмета на общината Емил Кабаиванов ще докладва за определяне на трудовите възнаграждения на избраните кметове на населени места и относно промени в капиталовите разходи по бюджета на общината и промяна на план-сметката по чл.66, ал.1 от ЗМДТ по населените места.
Председателят на групата съветници от БСП инж.Манол Манолов ще докладва за създаване на временна комисия, която да проучи състоянието на "КарловоГаз" ООД, състав на временна комисия и срок на действие.
Последните две точки от проекта за дневен ред са питания от инж. Манолов към кмета Кабаиванов и от местния лидер на ДПС Рустем Мурад към председателя на ОбС Доньо Тодоров.