Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов участва в обучението на кметове, организирано от НСОРБ

На 28.01.2020 г. в град Пловдив Националното сдружение на общините в Република България проведе обучение на новоизбрани кметове на общини и общински съветници. В него участваха кметове, председатели на общински съвети и съветници от 58 общини в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. За лектори бяха поканени: д-р Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово; Тодор Попов – кмет на община Пазарджик; Павел Гуджеров – кмет на община Раковски; Никола Белишки – кмет на община Панагюрище и Гергана Кръстева – Председател на ОС Димитровград. Д-р Кабаиванов разясни на своите колеги бюджетните взаимоотношения на общините, като част от консолидираната фискална програма на държавата.


На 29.01.2020 г. в Пловдив НСОРБ проведе регионално делегатско заседание на кметовете и председатели на общински съвети за издигане на кандидатури за членове на Управителния съвет от Южен централен район. Събранията в цялата страна се провеждат в рамките на започналата изборна процедура за ръководни органи на НСОРБ през мандат 2019-2023 г. Сдружението е най-голямата неправителствена организация в страната и обединява всичките 265 общини. За член на бъдещия УС беше издигната кандидатурата и на д-р Емил Кабаиванов – досегашен член на УС на НСОРБ. От 88 присъстващи на заседанието, неговата кандидатура бе подкрепена с 85 гласа.
Заедно с кмета на общината на събитията, организирани от НСОРБ, присъства и председателят на ОС Карлово Доньо Тодоров.