Към настоящия момент нямаме постигнато съгласие с държавата относно нашите искания за финансова независимост от общините и връщане на прага за пряк избор на кметове от 350 на 100 души по постоянен адрес, заяви за KarlovoPress.com председателят на Националното сдружение на кметове на кметства Румен Стоянов. Той посочи, че местните управници искат да протестират, защото вкараните промени в пленарна зала относно техните искания не са тези, които са договорили по време на работните срещи.
"Тези изменения няма да доведат до съществена промяна в отношенията между кметовете на кметства и кметовете на общини. Същественото е, че не се предлагат промени в закона за публичните финанси, който урежда реда за изготвяне, приемане, изпълнение и контрол на общинските бюджети", каза Стоянов. Според кметовете предлаганите изменения няма да доведат до финансова независимост от общините и до поемане на отговорност от общинските кметове при неизпълнение на бюджетите на кметствата. Единствено като добро решение е промяната, която ще даде възможност при изпълнение на обекти на територията на кметство, кметът на кметство или упълномощено от него лице да се включва в комисията от ЗОП, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Кметовете на кметства са на мнение, че това е стъпка към прозрачност на избора на изпълнител, но решенията на комисията, която е нечетен брой се взимат с мнозинство, т.е. кметството разполага с един глас в комисията. "Предвижданата промяна в чл. 68 на ЗМСА също е много спорна, коментира Румен Стоянов и допълни, че съгласно предлаганото изменение актовете за установяване на административните нарушения на кметовете на общини да се съставят от оправомощени от Общинския съвет длъжностни лица, не е добро решение, тъй като служителите в звено Общински съвет са част от общинската администрация, т.е. подчинени на кмета на общината, макар да се назначават по предложение на председателя на общинския съвет, т.е. служители на общинска администрация трябва да съставят актове на кмета на общината за неизпълнение на задълженията му, свързани с бюджета. Остава отворен въпроса как тези служители на администрацията и въз основа на какви официални данни законосъобразно ще констатират нарушение, контрола за което е по ЗАНН, т.е пред съда. Като пример в становището, кметовете дават с Общински съвет Карлово, в който няма звено за обслужване на съвета. Съветът се обслужва от едно лице, на граждански договор, а то не може да съставя актове за установяване на нарушения.
Стоянов каза, че след срещата с вицепремиера ще обявят дали излизат на протести. Работна група от сдружението на кметовете утре ще проведе среща и с ръководството на АБВ.