"Въпросът, който сме поставили още през ноември 2019-та година е, че има минимален воден запас и влошено качество на водата в Сушица. ВиК ни отговори, че по техни данни не се констатира отклонения по отношение на количество и качество. От тук нататък са уведомени МОСВ и ВиК Пловдив. Вариантите са няколко, които обсъждахме с ръководствата на ВиК в Карлово и Пловдив - присъединяване на близката река до водоема или изграждане на ново водохващане. Има нужда и от нова водопреносна мрежа", каза кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов в отговор на питане от общинския съветник Стоянка Кръстева по време на редовно заседание на местния парламент.

В следващите дни предстои да бъде насрочена среща с представители на водното дружество.

В отговор на общинския съветник д-р Диана Стайкова, кметът Кабаиванов отговори, че има внесено проектно предложение за изграждане на пречиствателна станция на Калофер.

В началото на заседанието имаше питане и от общинския съветник Светлозар Янков относно - има ли доброволно формирование, което да функционира на територията на общината в случаи на пожари и други природни бедствия, колко са сключените граждански договори, има ли изготвен план между структурите и как е обезпечено формированието.

Кметът посочи, че то е сформирано с решение на местния парламент през 2009-та. В него участват 28 души, които са преминали обучение 1 и 2-ри модул. До този момент доброволците не са участвали в потушаването на пожари, тъй като местната служба не е поискала това.

Янков каза, че има много млади момчета, които проявяват желание при необходимост да се включат, но службите били притеснени, че не са добре подготвени.

"Разбрах, че доброволците не са имали застраховки. Хубаво е да се разшири обхватът на формированието, за да може хората, които желаят да бъдат полезни", каза общинският съветник Светлозар Янков.

Съветниците приеха промени в правилника за работа на Общинския съвет, които ще позволят да работят постоянно в условия на извънредна епидемична обстановка.

Мнозинството взе решение да подкрепи футбола в общината като предостави на ОФК "Левски Карлово" безвъзмездно ползване на стълбове за ел.осветление, фасадата на стадиона, вътрешни и външни съоръжения с рекламна цел.

Вижте подробен репортаж: