Председателят на предизборния щаб и кандидат за кмет на община Карлово инж. Манол Манолов от коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" сезира Централната избирателна комисия заради съмнителни действия и разпечатване на кашоните с изборните книжа от три лица, които са членове на Общинската избирателна комисия в Карлово. В жалбата Манолов посочва, че те са влезнали в помещението, където се съхраняват изборните материали без протокол, който трябва да е подписан от всички членове на комисията като са се опитали да прикрият действията си и да запечатат отново лепенките. Трите лица по думите му са от квотата на досегашното управление. "Това е предпоставка за извършване на манипулация и, че предизборният процес е нарушен и опорочен", каза Манолов.
По жалбата трябва да се произнесат ЦИК и ОИК Карлово.
На извънреден брифинг инж. Манолов алармира още, че има множество сигнали, затова че досегашното управление на общината упражнява натиск и заплахи към служители на администрацията и обикновени граждани.
В заключение Манолов коментира, че точно в този момент, когато няма общински съвет и без решение на местния орган, на 24-ти октомври общината е обявила обществена поръчка за 1,5 млн.лева за ремонт на пътна настилка, тротоари и бордюри.

Публикуваме целия текст на жалбата от инж. Манол Манолов:

"С Протокол № 23 от 22.10.2019 г. от заседание на ОИК-Карлово е установено, че на 22.10.2019 г. Ивелина Николова Димовска, като заместник-председател на ОИК-Карлово, по неизвестни причини, без правно основание и обоснована необходимост, разпорежда на Светлана Костадинова Костадинова и Невена Иванова Димитрова – членове на ОИК, заедно с нея да разпечатат зала „Васил Караиванов“ в община Карлово, в която се съхраняват изборните бюлетини за местните избори, които ще се проведат на 27.10.2019 г. Посочените три лица разпечатват кашоните, в които се съхраняват бюлетините и се разпореждат с тях. За тези техни действия не е уведомен нито Секретарят на ОИК Карлово – адв. Павел Киров, който се е намирал в съседната зала, в която заседава ОИК Карлово в същата сграда на Община Карлово, нито някой от другите членове на ОИК Карлово, в т.ч. и госпожа Пепа Шуплева – член на ОИК-Карлово, която е била дежурна и на място още от 09.15 часа.
Ивелина Димовска, Светлана Костадинова и Невена Димитрова разпечатват лепенките, подписани от всички членове на ОИК Карлово, с които е запечатана залата и влизат в помещението, където се съхраняват бюлетините, разпореждат се с тях и на излизане отново залепват същите лепенки, с явното намерение и подчертана умисъл да прикрият нерегламентираните си действия, опитвайки се да създадат впечатление, че то или не се е случило, или е било предприето в присъствието и на другите членове на ОИК Карлово.
Съгласно с т. 4 от решение на ЦИК №1244-МИ/30.09.2019 г., относно достъпа до запечатани помещения в общинските администрации, в които се съхраняват изборните книжа и материали: „Отварянето на помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали, се извършва въз основа на мотивирана заповед на съответния кмет на Община, която съдържа: основание за отваряне и настоящо решение; целите на отварянето; разрешение за отваряне; комисия от длъжностни лица, на които са възложени дейности за отваряне и да извърши запечатване на помещението, ако в него продължава съхранението на изборни книжа и материали“
В случая, такава заповед, обхващаща горните императивни изисквания на ЦИК няма!
И още – за всяко извършено отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали се съставя протокол, в който се вписват: основанието за разпечатването; органът, който е разрешил разпечатването; имената на лицата, които присъстват на разпечатването; документите, които се изваждат и описание на действията по разпореждането с тях. Протоколът се подписва от всички присъствали лица, като с вписва и качеството, в което са присъствали. За всяко отваряне на помещението се изпраща уведомително писмо до ЦИК, което съдържа данните, упоменати дотук.
В случая няма и не е съставян такъв протокол, както и уведомително писмо до ЦИК!
Описаното дотук деяние, което е и документирано, фактически е нарушило всички актове на ЦИК!
Не е ясно какви точно действия са извършили посочените поименно по-горе трима членове на ОИК-Карлово с бюлетините.
Може да се предполага, че след тези техни действия ще са налице недействителни бюлетини от тези, с които следва да се провеждат местните избори за Кмет на община, кметства и общински съветници на 27.10.2019 г., без да има съставен Протокол за тяхната недействителност.
Може да се допусне, че е вярно и твърдението, че при превозването на бюлетините по пътя от гр.Пловдив до гр.Карлово, от превозното средство са изпадали кашони с бюлетини и същите са били събирани по пътя, отново без да има съставен протокол за това действие.
Обосновано може да се предполага, че представителите на управляващите и на местната коалиция, чиито представители са Ивелина Димовска от Местна коалиция ПП СДС /ПП АТАКА, ПП ДБГ/, Светлана Костадинова Костадинова от ГЕРБ и Невена Иванова Димитрова от Демократична България – обединение, не само нарушават Изборния кодекс, но техните конспиративни/потайни действия сигнализират за евентуален незаконосъборазен и манипулативен акт от страна на политическите партии, представлявани от посочените трима членове на ОИК-Карлово, както преди фактическото провеждане на местните избори на 27.10.2019 г. в Община Карлово, така и в самия изборен ден.
Описаното дотук, идва в подкрепа на твърденията, че представители от ОИК-Карлово получават указания от общинската администрация как точно да действат и какво точно да правят по време на заседанията на ОИК Карлово, за да осигурят възможност за силови действия от страна на група партии, с цел да се манипулират и евентуално да спечелят местните избори в Община Карлово на 27.10.2019 г., по незаконосъобразен начин.
Моля да се вземат всички законови мерки и да се проверят всички бюлетини, донесени в Община Карлово за местните избори на 27.10.2019 г.! Да се установи дали има недействителни от тях; дали са съставени съответните протоколи за тяхното установяване и защо се влиза в залата, в която се съхраняват изборните книжа и материали в явно нарушение на императивно определения от ЦИК ред за това, както и да се установи категорично, дали има изпадали кашони и евентуално изгубени или повредени бюлетини, при тяхното превозване от Областна администрация Пловдив до Община Карлово".
Купуването и продаването на гласове е престъпление!