Декларация на групата съветници от БСП по казуса "Карловска болница" Във връзка с големия читателски интерес публикуваме целият текст на декларацията на групата съветници от БСП в местния парламент в Карлово, с която те излязоха на редовното заседание вчера:
"Преди три години ние предложихме на Общински съвет – Карлово и кмета на общината да загърбим политическите си пристрастия и като отговорни Ваши избраници да постигнем надпартийно съгласие за разрешаване на кризата в МБАЛ „Д-р Киро Попов“.
Ние винаги сме работили и работим за това всеки български гражданин да има достъп до здравеопазване, да има последователна държавна политика за държавните и общинските болници, където да се лекуват и хората, които нямат възможност да доплащат в скъпите частни клиники.
За този период внесохме няколко докладни записки, отправихме редица питания към кмета на общината, предлагахме конкретни антикризисни мерки, стигнахме до иницииране на извънредно заседание на Общинския съвет за разглеждане на състоянието на болницата ни. Но тези наши усилия се сблъскаха с едно монолитно мнозинство общински съветници – групите на кмета Кабаиванов, на ГЕРБ, на „Евророма“ и част от патриотите – което с демонстративно самочувствие и безхаберие, произтичащо от управленска немощ, протакаха решаването на проблема. Бойкотираха не само предложенията ни, но и извънредното заседание.
Неизпълнението от страна на кмета д-р Кабаиванов на решение на Общинския съвет относно отделението за хемодиализа, доведе до финансова загуба на болницата в размер на десетки хиляди лева.
Поведението на кмета на общината, на управителя на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ и на управляващото мнозинство предизвика безвъзвратно напускане на здравното заведение от лекари и медицински сестри, както и до понижаване на качеството на предлаганите медицински услуги.
Връх на политическото и управленското лицемерие стана организираният от Община Карлово на 13.08.2018 г. протест против "закриването" на Акушеро-гинекологичното отделение в нашата болница.
Уважаеми съграждани, жители на община Карлово,
Уважаеми общински съветници,
Ние, общинските съветници от БСП - Карлово, заявяваме:
I. Отговорни за настоящото положение на болницата ни са:
1. Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, заради своето бездействие при решаването на проблемите на болницата и неизпълнение на решения на Общински съвет - Карлово в подкрепа на МБАЛ "Д-р Киро Попов".
2. Управляващото мнозинство в Общински съвет - Карлово, образувано около групата общински съветници на д-р Емил Кабаиванов и групата общински съветници от ПП ГЕРБ, заради бойкотиране на предложената от нас извънредна сесия през 2017 г. по проблемите на болницата, за постоянната подкрепа на бездействието на кмета и управителя на болницата.
3. Управителят на болницата д-р Христо Пелев заради недоброто управление на повереното му дружество и отлива на медицински кадри.
За доказателство призоваваме председателя на Общинския съвет- Карлово да огласи стенограмите от заседанията на Общинския съвет, на които са разглеждани въпроси за болницата и са приемани годишните й финансови отчети, както и начина на гласуване на отделните групи съветници по тези въпроси.
II. Решенията на проблемите на Акушеро-гинекологичното отделение бяха дадени на пресконференцията на Общинския съвет на БСП и народните представители от БСП - членове на здравната комисия към Народното събрание на 18.07.2018 г.
Но отговорните за решаването на проблемите на болницата и в частност на Акушеро-гинекологичното отделение излязоха в отпуск.
III. Ние, общинските съветници от БСП, за пореден път заявяваме нашата и на партията ни готовност:
- съвместно с народните ни представители и ръководствата на останалите политически партии да работим за промяна на законодателството за общинските болници;
- да продължим да подкрепяме работещите в МБАЛ „Д-р Киро Попов“ в правото им на достойна работа и заплащане;
- да отстояваме съществуването и развитието на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ да станат приоритет за Общинския съвет – Карлово и за кмета на общината;
- да инициираме взимането на необходимите управленски решения с цел запазване и стабилизиране на общинската болница. Като това включва и промяна на модела за управление на дружеството чрез засилване на контролната функция от страна на Общинския съвет.
Като последователни в усилията си да запазим общинската МБАЛ "Д-р Киро Попов", подкрепяме всички позволени от законите в България действия на граждани и организации. Но сме категорични, че е неморално хората, които са отговорни за настоящото състояние на нашата болница, да организират протести и да прехвърлят собствената си вина върху други.
В заключение напомняме на управляващото мнозинство – групата на кмета Кабаиванов и приближените им патриоти, групата на ПП ГЕРБ, групата на „Евророма“, както и на кмета на общината, че освен демонстрация на самочувствие, при откровен провал в управлението на общинско дружество, какъвто е случая с МБАЛ „Д-р Киро Попов“ от тях се очаква и доблестта да поемат политическа отговорност."