д-р Емил Кабаиванов: Община Карлово ще започне да погасява кредита по проекта за туристическите обекти след 3 години

"Общината трябва да осигури съфинансиране по европейския проект на стойност близо 1,2 млн.лева, но цялата стойност на проекта е около 5 млн.лева. Гратисният период е 3 години, което означава, че общината трябва да започне да погасява кредита след този период, а дотогава цялата страна трябва да е излязла от кризата.

Община Карлово няма финансови тежести и може да обслужва дълга си от местните приходи, които са между 500 хиляди лева и 1 млн.лева месечно. Новият дълг няма да попречи на нормалния финансов ритъм, общината да продължи да обслужва и другите си кредити",

коментира за KarlovoPress.com кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов. Той подчерта, че проекта „Консервация, реставрация и експониране на туристическа инфраструктура в община Карлово“ е бил спечелен в голяма конкуренция с общини като Пловдив, Бургас и Велико Търново и това трябва да бъде оценено от местната общност.

"Проектът ще даде възможност да бъдат реставрирани паметниците на културата от национално значение Куршум джамия, Павурджиевата къща в Клисура, Патеевата къща в Карлово и други, както и нови възможности за развитие на туризма в района и генериране на приходи от туристическите обекти, които ще привличат туристи от страната и чужбина", посочи Кабаиванов.