БСП Карлово иска  Кабаиванов и управляващото мнозинство в местния парламент да поемат политическа отговорност за лошото състояние на болницата Групата съветници от БСП в декларацията искат цитирам:" групата на кмета Кабаиванов и приближените им патриоти", съветниците от ГЕРБ и Евророма, както и самия Кабаиванов в качеството му на кмет да поемат политическа отговорност за провала в управлението на общинската болница "д-р Киро Попов". В декларацията на съветниците от левицата се посочва още, че те имат готовност да работят за промяна на законодателството в частта за общински болници и да участват във взимането на управленски решения, които имат за цел стабилизиране на болничното заведение. Вижте целия текст на декларацията:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на групата общински съветници от БСП в
Общински съвет - Карлово
Уважаеми съграждани, жители на община Карлово,
Преди година и половина ние предложихме на Общински съвет –
Карлово и Кмета на общината да загърбим партийните си пристрастия и
като отговорни Ваши избранници да постигнем надпартийно съгласие за
разрешаване на кризата в МБАЛ „Д-р Киро Попов“.
Ние винаги сме работили и работим за това всеки български гражданин
да има достъп до здравеопазване, да има последователна държавна
политика за държавните и общинските болници, където да се лекуват и
хората, които нямат възможност да доплащат в скъпите частни клиники.
За този период внесохме няколко докладни записки, отправихме
конкретни питания към Кмета на общината, предлагахме конкретни
антикризисни мерки, стигнахме до иницииране на нарочна извънредна
сесия за разглеждане на състоянието на болницата ни. Но тези наши
усилия се сблъскаха с едно монолитно мнозинство общински съветници –
групата на Кмета Кабаиванов, групата на ПП ГЕРБ, групата на ПП
„Евророма“, част от патриотите – което с демонстративно самочувствие и
безхаберие, произтичащо от управленска немощ, протакаха решаването
на проблема. Бойкотираха не само предложенията ни, но и предложената
извънредна сесия. Като еманация на неглижиране на проблема е
неизпълнението от страна на Кмета д-р Кабаиванов на решение на
Общинския съвет за финансиране належащото преместване на
отделението за хемодиализа, в резултат на което болницата пропусна да
заработи десетки хиляди лева.
Провеждаха хаотични срещи с управителя на болницата. Нито веднъж не
ни поканиха на конструктивен разговор. Нямаше диалог, нямаше
чуваемост.
Ето защо, от тази трибуна, ние желаем ясно да се разграничим от това
поведение на управляващото мнозинство, Кмета на общината и
управителя на МБАЛ „Д-р Киро Попов“, което доведе до напускане на
здравното ни заведение от лекари и медицински сестри, както и до
понижаване на качеството на предлаганите медицински услуги.
Наред с тези критики ние за пореден път заявяваме нашата и на партията
ни готовност:
- Съвместно с народните ни представители и централите на
останалите политически партии да работим за промяна на
законодателството ни в частта за общинските болници;
- Да застанем зад работещите в МБАЛ „Д-р Киро Попов“ в правото
им на достойна работа в общинска болница;
- Да настояваме съществуването на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ да стане
приоритет за Общински съвет – Карлово и за кмета на общината, и в
този тежък за болницата момент да й се помогне с отпускането на
финансова помощ от 300000 лева;
- Да се промени методиката на заплащане и организацията на работа
в здравното заведение;
- Да участваме във взимането на необходимите управленски решения
с единствена цел запазване и стабилизиране на общинската болница.
В заключение напомняме на управляващото мнозинство – групата на
Кмета Кабаиванов и приближените им патриоти, групата на ПП ГЕРБ,
групата на „Евророма“, както и на Кмета д-р Кабаиванов, че освен
демонстрация на самочувствие, при откровен провал в управлението на
общинско дружество, какъвто е случая с МБАЛ „Д-р Киро Попов“ от тях
се очаква и мъжеството да поемат политическа отговорност.
Искрено се надяваме, че няма да станем свидетели и на доказаната
управленска практика на десните партии: когато възникне управленски
проблем в общинско или държавно дружество, то или се продава, или се
затваря.