Редовното заседание на общинския съвет в Карлово ще започне с питания от общински съветници към кмета на община Карлово Емил Кабаиванов. Сред първите докладни записки включени в проекта за дневен ред са определяне на пешеходни зони в града и увеличение на режийните разноски за подготвяне на храна за диабетно болни лица. Старейшените ще трябва да вземат решение за отдаване под наем на няколко общински имоти, публична общинска собственост за нуждите на лекарски и стоматологични кабинети в Карлово, Кърнаре, Розино, Иганово, Слатина, Столетово, Васил Левски, Дъбене, Войнягово и Богдан. Общинският кмет ще докладва и за постъпило предписание на Районната дирекция по горите в Пловдив за извършване на принудителна санитарна сеч в горски територии, които са собственост на общината. Последна точка в проекта за дневния ред в четвъртък е докладна записка от кмета Кабаиванов относно размера на изплатените през месец септември просрочени задължения.