В община Карлово изборният ден започна и до момента протича нормално. Право на глас имат 45 123 гласоподаватели. Към 17.00 часа са гласували 9300 от тях. В община Карлово има 78 избирателни секции, от които в 23 има машинно гласуване, 11 са в Карлово, 12 в кметствата. Има и една подввижна секция.
В община Сопот избирателната активност към 17.00 часа е малко по-висока 22 %. Няма данни за нарушения до момента.