Местната власт в Сопот продължава да търси решение за болницата в града. По време на заседание на Постоянните комисии към местния парламент бе взето решение да бъде удължен срока за управление на болницата на д-р Стефан Анастасов с още 30 дни.
Докладната записка относно оздравителните мерки на лечебното заведение, набелязани от временната комисия, която имаше за задача да обследва състоянието на болницата, бе отложена. Бе взето решение мерките да бъдат дискутирани едва след като има решение на казуса с управителя на болницата и бъде назначен временно изпълняващ длъжността.
"Когато интересите на града надделеят и има достатъчно аргументи от всяка от страните, тогава нещата се случват", коментира зам.-кметът на Сопот Николай Новаков след заседанието на постоянните комисии. Освен докладните записки за болницата, постоянните комисии обсъдиха докладна за поемането на дългосрочен дълг от фонд ФЛАГ за ремонт на читалището в града.
Съветниците коментираха, че ремонта на читалището е необходим и той трябва да се направи както трябва. Те дадоха съгласието си за поемането на дългосрочен дълг от фонд ФЛАГ. Решението предстои да ще бъде гласувано на заседание на местния парламент. Зам.-кметът Николай Новаков посочи, че процедурата е дълга, има много работа и не е сигурно, че ще бъде отпуснато финансиране