Председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров свиква заседание този четвъртък. Първа точка в проекта за дневен ред е приемане бюджета на община Карлово за 2020-та. Общата сума е около 41 млн.лева, като държавата поема 26 150 411 млн.лв. Останалите близо 15 млн.лв. трябва да бъдат осигурени от собствени приходи на общината.
Кметът на Карлово Емил Кабаиванов ще предложи на съветниците да приемат краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в общината за периода 2020-2023-та година.