Съветници от БСП питат Кабаиванов какви документи съхранява общината за Карловогаз На редовното заседание на ОбС Карлово утре, съветниците от БСП Манол Манолов и Пламен Славов ще питат кмета Емил Кабаиванов каква документация свързана с изграждането и узаконяването на газопреносната мрежа в Карлово се съхранява в общинската администрация. В проекта за дневен ред са включени докладни записки относно годишните финансови отчети на карловската болница, Медицински център I и общинския стол. Председателят на местния парламент Теодор Шойлеков ще докладва за удостояване посмъртно със званието почетен гражданин на Карлово на арх. Луиза Тодорова.