С 24-за, 5 - против и 1 - въздържал се бе приет бюджета на Община Карлово за 2020-та година. Кметът на общината Емил Кабаиванов каза, че в този бюджет има повече средства за кметствата, които са извън общинския център. Основни приоритети в него са образованието и социални дейности. Общата сума е около 41 млн.лева, като държавата поема 26 150 411 лева. Останалите близо 15 млн.лева трябва да бъдат осигурени от собствени приходи на общината.
"Бюджетът е реален, гарантиран и изпълним. В него няма кухи обеми", каза по време на редовното заседание на местния парламент кметът Кабаиванов. Той посочи, че ще продължат да се изпълняват проектите по европрограмите.
Мнозинството в съвета не прие нито едно от направените предложения на опозицията от БСП. Джемил Караали от ДПС постави въпросите защо е намален бюджета на Розино и какви мерки и действия е предприела общината за гробищния парк в Карлово, тъй като свършва капацитета му и за бездомните кучета.
И на тази сесия имаше искри между Пламен Славов и Манол Манолов от БСП и кмета на общината Емил Кабаиванов и съветници от неговата квота. Повече от час и половина продължиха разискванията по бюджет 2020-та.
В началото на сесията с едноминутно мълчание бе почетена паметта на общинския съветник Мехмед Маджур от ДПС, който е починал внезапно. На негово място в местния парламент влиза Емил Пехливанов.