29 точки са включени в проекта за дневен ред на редовното заседание на местния парламент в Карлово този месец. Сред тях са докладни записки за одобряване на общата численост и структура на общинската администрация, приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност.
Последна точка в проекта за дневен ред е докладване на размера за изплатените просрочени задължения през месец януари. Първа точка са питания към кмета д-р Кабаиванов от съветниците д-р Иван Моллов и инж. Манол Манолов.