Кметът на община Карлово Емил Кабаиванов внася на редовната сесия на общинския съвет този месец, докладна записка за осигуряване на средства от бюджета, с които да бъде изградена общинска автогара. Сред мотивите в докладната се посочва, че от 2015-та година до момента, многократно са били повишавани таксите за влизане на автогарите в Карлово и Баня, които са 100 % частна собственост. Това е довело до увеличаване на разходите на всички превозвачи, които ползват автогарови услуги. В момента таксата за влизане е 9.60 с ДДС, а пътникопотокът е намален драстично в сравнение с предходните години. Държавните компенсации не могат да покрият разходите, а и няма законов ред, който да наложи да бъдат оптимизирани цените на автогаровите услуги.
Кабаиванов ще предложи на местния парламент да вземе решение като бъдат отпуснати средства в размер на 130 000 лева от бюджета на общината и автогарата да бъде изградена на прилежащия паркинг към пазара в Карлово. В проекта за решение се предлага още цените на автогаровите услуги да бъдат намалени и контролирани от общинския съвет.