Общински съветници от Сопот поискаха възобновяване на присъствените заседания " Считаме, че Общинският съвет може и трябва да работи по-ефективно и усърдно, да подобри вътрешните дискусии, комуникацията с гражданите и да предприеме реални действия и решения. Наблюдаваме пропуски и допускане на процедурни грешки, които волно или неволно ощетяват Общината или забавят вземането на добри решения", се посочва в декларацията на групата съветници от "Бъдеще за Община Сопот" до председателя на местния парламент Нели Пенева.

Според съветниците добрите решения се основават на диалога.

" Употребата на политически тактики за забавяне, отлагане и манипулиране на решения не водят Общинския съвет в добра посока", са посочили още общинските съветници Фратьо Куртев, Анелия Бочева, Георги Алексиев и Младен Димитров.