Постоянната такса за детски градини и ясли няма да се заплаща, в периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, реши местният парламент в Карлово на заседанието днес. Съветниците гласуваха
съгласно чл.38, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, преобразуване на СУ „Христо Ботев“ Калофер от средно в основно училище.