Общата рамка на бюджета на община Карлово за 2019 -та е над 37  млн. лева Общинският съвет предстои да приеме бюджета на община Карлово на редовното заседание утре. Общата рамка на проекта за бюджета е 37 287 814 лева. Тя е завишена с 2 543 487 лева в сравнение с 2018-та, тъй като са увеличени средствата за делегирани от държавата дейности, трансфери за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи. За 2019 -ата са увеличени средствата за образование, отбрана, социални услуги, култура и общи държавни служби.
Общината залага общ размер на приходите за местни дейности малко над 14 мил. лева.В рамките на бюджетната година предстои изпълнението на няколко проекти по Оперативна програма "Региони в растеж".
По проект са предвидени 1 млн. лева за реконструкция, модернизация и цялостно укрепване на Историческия музей в Карлово, 1,7 млн.лева са средствата, които са предвидени за реконструкция и модернизация на читалище "Васил Левски". По проект ще се реконструира цялостно общински път Карлово - Дъбене - Войнягово като безвъзмездната помощ е малко над 5,8 млн. лева. Предстои и реконструкция на водопроводните мрежи в Слатина, Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово, Богдан, Ведраре, Васил Левски и Клисура. Безвъзмездната помощ за този проект също е над 5,8 млн. лева.
Питания към кмета на Карлово Емил Кабаиванов ще направят общинските съветници Пламен Славов от БСП, Стефка Савова и Иван Иванов от ГЕРБ, Манол Манолов от БСП и Анастасия Чолакова от Коалиция "Обединени за нашата община".