Публикуваме поздрава на кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов:

"Уважаеми колеги, служители в Община Карлаво,

Чест за мен е да ви поздравя по повод Деня на българската община - 12-ти октомври!

През 1882 година на тази дата в Държавен вестник е обнародван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. Законът е израз на вярата и упованието на гражданите в грижовно и компетентно ръководене на обществените дела от отговорни и образовани служители на народа, които посвещават знанията и труда си в управлението на своите общини.

Като служители в Община Карлово ние вземаме решения в полза на гражданите, които разчитат да получават от нас компетентни и бързи административни услуги.

Днес, в условията на световната COVID криза, нашето задължение да работим в полза на хората е още по-отговорно! Убеден съм, че всички разбираме това и полагаме усилия за реализиране на политиките и програмите на Община Карлово.

Благодаря ви за труда и усилията, които влагате при изпълнение на служебните си задължения.

Честит празник!"