Кметът Деян Дойнов внесе докладна записка за актуализация на Бюджета за 2020-та година

Кметът на Сопот Деян Дойнов внесе докладна записка за актуализация на бюджета за 2020-та година и капиталовите разходи в извънредната епидемична обстановка в страната, която е удължена до 31-ви януари година.

"Все още не е ясно какви мерки ще действат и дали няма да бъдат валидни и след този период. Това поставя българските общини в положение на несигурност и липса на възможност да направят адекватна прогноза за събираемостта на данъчните и неданъчните приходи през 2021-ва година. В тази ситуация приоритети са опазването на живота и здравето на гражданите и осигуряване на финансова стабилност, за да може община Сопот да посрещне предстоящи предизвикателства", е посочил в прессъобщение до медиите кметът Деян Дойнов. По думите му в края на 2019-та. Общинският съвет е взел положително решение за поемане на общински дълг от банка, но е отказал безлихвен заем от централния бюджет.

" На осми декември тази година министърът на финансите увеличи бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Сопот под формата на временен безлихвен заем в размер на 800 000 лева. Средствата трябва да бъдат възстановени до 1-ви януари следващата година. Законът за публичните финанси позволява актуализацията на бюджета на общината да бъде направена и без Общинския съвет, но в духа на политиката на прозрачно управление и общи решения, се обръщам към Общинския съвет за подкрепа в ситуация на извънредно положение", пише още в прессъобщението на кмета на Сопот.