Въпреки дебатите, годишният отчет за изпълнение на бюджета на община Карлово, бе приет с мнозинство. От БСП изразиха учудване защо по толкова значима докладна записка не присъства кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов и защо не е предоставен на съветниците одитен доклад от Сметна палата.
"През месец юни г-н Кабаиванов ясно ви показа на вас мнозинството, на председателя, отношението си и как трябва да се процедира. Тогава той заяви, че за всички въпроси отговаря той. И сега не знам като задам въпроси, кой ще отговоря", посочи общинският съветник от БСП инж. Манол Манолов. Въпреки това той постави няколко въпроси. Един от тях бе защо расте размера на просрочените задължения при положение, че от доклада на зам.-кмета Карагенски е било изнесено, че към края на миналата година просрочените задължения са били малко над 2.250 млн.лева, а от януари до юли месец изпълнителната местна власт е изплатила близо 5.124 млн.лева.
От общината отговориха, че докладът на Сметна палата не им е предоставен още, защото заради извънредната обстановка тази година проверката е била извършена по-късно.
"Към 31.07 просрочените задължения са около 650 000 лева. От 2.250 млн.лева на около 650 хиляди лева. Така че тук, може да се проследи и тенденцията на просрочените задължения", отговори зам.-кметът Карагенски, който заместваше кмета на Карлово по време на сесията, тъй като той е в платен отпуск.
Вижте подробности за дебатите по тази докладна записка: