Одитът на Община Карлово е закъсняла мярка за нарушенията в клисурското читалище.
Одитният доклад излиза в публичното пространство преди месец, а бе направен миналата година. Аз го получих от общината с писмо, в което изрично се посочва, че нямам право да го разпространявам на трети страни. Докладът обаче бе качен на официалната страница на кметство Клисура. Това заяви в предаването "Обективно" председателят на читалищното настоятелство Геца Стефанова. Тя посочи, че осчетоводяването се извършва от общината и попита защо по-рано от там не са намерили начин да установят нарушенията. Според нея всичко е тръгнало от избора й за председател още през януари минала година. За поста е имало и други кандидати, но по време на събранието половината от членовете са напуснали.
"За мен възниква съмнение, че когато се създаде проблем около нещо се прави одит, за да се насочи вниманието към определено читалище. Моя проверка показа, че одит е правен само на още едно читалище в общината", каза Стефанова и допълни, че не прикрива никой и не стои зад никой.
Одитът е направен за периода 2014-2018-та година, а тогава председател на читалището е бил Борис Спиров. В доклада се твърди, че липсва пълна информация между приходите и разходите на дейността на читалището, липсват разходни ордери за суми, които са изплащани по граждански договори, за изразходвани средства получени от наеми, също така не са вземани решения от настоятелството на читалището и още ред други нарушения.
Геца Стефанова призова да се търсят виновните и нарушенията, но всеки отговорен да понесе последствията.