(ВИДЕО) Кметът на Войнягово е най-младия в Пловдивска област Най-младият кмет в Пловдивска област е 22 годишният Тодор Танковски, който бе издигнат като независим кандидат. Той спечели изборите в карловското село Войнягово и сега ще управлява около 1200 жители. Тодор е студент последна година в музикалната академия в Пловдив, специалност българска народна хореография. Местните жители изразиха надежда, че младият кмет ще успее да реши едни от най-сериозните проблеми на селото свързани с подмяната на водопроводната мрежа и инфраструктурата:
Ирина Цочева, жител на Войнягово - "Той познава нашите проблеми и най-много, че е набор на моя син, 20 деца в набора и той е най-достойния".
Николина Велева, жител на Войнягово: "Това е младо момче, инициативно, работи между младежите, ходи в читалището и танцьор и организатор".
Тодор Танковски, кмет на Войнягово: "Мотивира ме, първо желанието за работа, желанието за реализация на различни проекти. Нашето село притежава добра база, върху която трябва просто да се надгражда".
Жителите на Войнягово очакват от младия кмет промяна и обединение:
Николина Велева: "Малко селото да се раздвижи, защото всеки се е затворил в къщи и нямаме празници, нямаме развлечения".
Мария Боюклиева: "От голямо значение е и хората, които ни ръководят да съумяват да обединяват жителите на селото".
Първото, което ще направи новоизбрания кмет ще бъде за младите в селото:
Тодор Танковски: "Реализирахме младежки клуб във Войнягово и младежите вече си имат клуб. Трябва да реализираме спортни площадки, фитнес клуб и.т.н."
Войнягово е сред най-известните в страната заради връзката му с Васил Левски, който е бил учител на селото в продължение на две години.