Пламен Славов: Веднъж завинаги трябва да се сложи край на спекулациите и лъжите по отношение собствеността на Куршум джамия През 2002г. мнозинството на парламента приема Закон за вероизповеданията, с който дава възможност в срок до 10 години всяко регистрирано в България вероизповедание да претендира за възстановяване на собственост.
Същият закон действа и в момента !
-Декември 2012г. - с искова молба вх.№ 33453/ 27.12.2012, точно в края на десетгодишния давностен срок, Главно мюфтийство завежда иск за възстановяване на собственост върху Куршум джамия.
-03.10.2013г.-с решение № 1656 на Пловдивски окръжен съд Община Карлово губи делото на първа инстанция .
- За делото на следващата инстанция е нает друг адвокат.
- 09.12.2013г. - с вх.№ 354-01-91 Пламен Славов, Татяна Буруджиева и Димитър Дъбов, народни представители от БСП, внасят поправка в действащия Закон за вероизповеданията от 2002 г. и отстояват искането паметниците на културата, какъвто е и КУРШУМ ДЖАМИЯ, да останат публична държавна и общинска собственост.
СИЛАТА НА СЛАБИЯ Е В ИНТРИГАТА
Тези факти останаха скрити за повечето от нас и бяха подменени с гневно противопоставяне на карловец срещу карловец на етническа и верска основа.
Веднага след резултата от делото парламентарната група на БСП започна да търси варианти за справяне с тази абсурдна ситуация. Започна разработването на законопроект за изменение на досега действащия в частта му, позволяваща претенции за възстановяване собствеността върху подобни сгради публична собственост .
На 09.12.2013г. с вх.№ 354-01-91 този законопроекта е факт и е внесен. Той така и не достига до гласуване в пленарна зала, защото беше прекратен мандата на Народното събрание. Отново по наша инициатива депутатите от групата на БСП го внесоха без промяна в сегашният парламент. Все още законопроектът не се разглежда. Докато го подготвяхме ръководството на Община Карлово беше ангажирано единствено с разпространяването на лъжи и интриги.
Призовавам всички парламентарни групи да подкрепят разглеждането и приемането на тези изменения на закона, за да се сложи веднъж завинаги край на претенциите към собствеността на Куршум джамия и десетки други паметници на културата в цялата страна !
Пламен Славов прилага документа, от който става видно, че промяната в законопроекта бе внесена в Народното събрание.
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!