ОИК Карлово установи няколко нарушения на Изборния кодекс

Най-много нарушения до този момент са установени от МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА“ - става ясно от официалния сайт на ОИК Карлово. Нарушение е установено на разпоредбата на чл.183, ал. 4 от ИК за провеждане на предизборна агитация в нарушение на добрите нрави, които по своята същност представляват широка морална категория от ценности. В решението на ОИК Карлово се псочва, че не е редно статията да изхожда от Емил Станев Кабаиванов като кмет на община Карлово и още повече тази статия да се качва и разпространява на официалния сайт на община Карлово.

ОИК Карлово указа на временно изпълняващия длъжността кмет на общината да укаже на общинската администрация да се въздържа да използва официалния сайт на община Карлово за провеждане на предизборна агитация. Другото нарушение, което бе установено от ОИК Карлово е на чл. 183, ал. 3 от ИК относно поставяне на агитационни материали на кандидата за кмет на община Карлово – Емил Кабаиванов издигнат от МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА” /Реформаторски блок, ВМРО-БНД/, което е в нарушение на закона на нерегламентирани за целта места, за което бе указано на ВРИД Кмета на общината да изземе поставените в нарушение на закона агитационни материали. ОИК Карлово установи нарушение и на чл. 183 ал. 2 от Изборния кодекс на МК „Обединени за нашата община”, тъй като забраната на разпоредбата е насочена към субекта, който се ползва от агитационните материали, а именно че върху посочена малка информационна брошура – трипластова размер 10/21 см липсвало информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление”, която да съставлява 10 на 100 от лицевата й част.

ОИК Карлово установи нарушение и относно разпространените предизборни агитационни материали на кандидата за кмет на община Карлово - Емил Кабаиванов, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „Обединени за нашата община” (Реформаторски блок, ВМРО-БНД), които съдържали в себе си изображение на Герба на Община Карлово, което е нарушение на чл. 16 ал. 2 на НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, ПАМЕТНИЦИ, ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ, ПРАЗНИЦИ, ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО.