ОИК Карлово продължава да установява нови нарушения на Изборния кодекс ОИК Карлово установи редица нови нарушения на Изборния кодекс от МК "Обединени за нашата община". Едно от тях е нарушение на чл.183, ал.4 от Изборния кодекс относно статия публикувана на 03.10.2015 в 12:37 часа на официалния сайт на община Карлово, което решение подлежи на обжалване пред ЦИК. Друго касае "Листовки с призиви, на които не се вижда от кое има се издава и задължителната информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление и то да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата част на агитационния материал. Тъй като ОИК Карлово не можа да направи основателен извод, че агитационните материали изхождат от Георги Джингьозов, който е кандидат за кмет на Баня, издигнат от МК „Обединени за нашата община" установи:
- нарушение на чл. 183, ал. 1 от ИК: „На всеки агитациматериал задължително се отбелязва, от чие име се издава”, като такова означение на посочените агитационните материали не се вижда
- нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК: „Всеки агитационен материал следва да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление и то да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата част на агитационния материал ”, като такова означение на посочените агитационните материали не се вижда.
- на основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания ОИК Карлово възложи на РУП-Карлово да установи самоличността на нарушителя. След установяване на самоличността на нарушителя от РУП-Карлово, последните да уведомят ОИК – Карлово, за да се състави акт за установеното административно нарушение. Това решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия, чрез ОИК-Карлово в тридневен срок от обявяването му.
Другите нарушения касаят поредното използване на официалния сайт на общината за публикуване на статии и поставяне на агитационни материали на нерегламентирани места и за целта ОИК Карлово указа на временно изпълняващия длъжността кмет на община Карлово да се въздържа от използването на официалния сайт на общината за провеждане на предизборна агитация и да изземе поставените в нарушение на закона агитационни материали. Общинската избирателна комисия установи и нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК относно водене на предизборна агитация в нарушение на добрите нрави във връзка с предизборен агитационен клип на Емил Кабаиванов, кандидат за кмет на Община Карлово, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „Обединени за нашата община” (Реформаторски блок, ВМРО-БНД), разпространяващ се в интернет пространството – в частност Facebook. ОИК Карлово указа на основание чл. 186, ал. 1 от ИК на ВРИД кмет на община Карлово да укаже на Емил Кабаиванов да спре разпространението на предизборен агитационен клип, тъй като последният е лицето, което се ползва от предизборния клип.