ЦИК се произнесе по две от установените нарушения на ОИК Карлово ЦИК обяви за нищожно решението на ОИК Карлово относно използването на агитационни материали на кандидата за кмет на община Карлово - Емил Кабаиванов, издигнат от МК „Обединени за нашата община” (Реформаторски блок, ВМРО-БНД), които съдържали в себе си изображение на герба на община Карлово, защото нямало нарушение на Изборния кодекс. В мотивите си обаче ЦИК изтъква, че са установили нарушения на чл. 16 ал. 2 от НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, ПАМЕТНИЦИ, ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ, ПРАЗНИЦИ, ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО. Поради тази причина преписката на ЦИК бе изпратена на кмета на община Карлово по компетентност. ЦИК остави без уважение и определи като неоснователна жалбата на Тошко Стоев като представляващ МК "Обединение за нашата община" относно малка информационна брошура – трипластова, с размер 10/21 см, на която липсвала информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което да съставлява 10 на сто от лицевата й част. Според ЦИК било видно от приложената към преписката малка информационна брошура на кандидата за кмет на община Карлово Емил Кабаиванов, че същата не съдържа този задължителен реквизит, предвиден в горецитираната разпоредба на Изборния кодекс.